Ein blid gjeng på kurs i valnemdsarbeid. 

 

Ei av oppgåvene på kurset.