Kurs i Sogn og Fjordane hausten 2017: 

 • Førde, Mo og Øyrane vgs: Tysdag 26. september kl. 10.30 –14.00
 • Fjaler eller Hyllestad: Onsdag 18. oktober kl. 19.30 -22.30
 • Gaupne eller Sogndal: Torsdag 26.oktober kl. 19.30 -22.30
 • Sandane: Torsdag 09.november kl.19.30 -22.30

 

Gjer godkjend HMS-kompetanse

 • Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
 • Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
 • Deler av kurset er heime, via internett på eiga datamaskin.
 • Knytt opp til KSL-standardane, konkret om HMS på din gard.

 

Innhald

 • Skade og ulukkesrisiko /brann- og el-tryggleik
 • Ergonomi/ Psykisk helse
 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø /Støy/Vibrasjonar
 • Arbeidsgjevaransvar / opplæring/ beredskap/ tiltak og rutiner

 

Omfang

Kurset er tre-delt, to oppmøter, i alt 12 timar:
1. Rettleiing-motivasjon- gruppe med lærar, grunnleggande om HMS (3 timar)
2. E-læring - eigenstudie på internett med elektroniske oppgåver
3. HMS i praksis - gruppe med lærar, vernerunde med drøfting (3 timar)

 

Pris

1.900,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving og 3.000,- for andre. Deltakar nr. 2 fra same verksemd 1.300,-.

Kurslærar: Kolbjørn Taklo, seniorrådgjevar HMS
Påmelding til: Kolbjorn.taklo@nlr.no  tlf 91396560, eller via skjema her.
 
Saknar du kurs der du bur? Ta kontakt med Kolbjørn Taklo.