• Aurland, Sogn jord og hagebrukskule   15.11.18 kl.10.00-16.30, påmelding innan 10.11
 • Mo og Øyrane vgs, jordbruksskulen      20.11.18 kl.10.00-16.30, påmelding innan 15.11

 

Innhald: 

 • Skade og ulukkesrisiko /brann- og el-tryggleik
 • Ergonomi/ Psykisk helse
 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø /Støy/Vibrasjonar / Arbeidsgjevaransvar / opplæring/ beredskap/ tiltak og rutinar

 

Gjev godkjend HMS-kompetanse

 • Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML).
 • Grunnleggande innføring i systematisk HMS-arbeid.
 • Delar av kurset er heime, via internett på eiga datamaskin.
 • Knytt opp til KSL-standardane, konkret om HMS på din gard.

 

Eit 3-delt kurs

1 Kursdag:

 • Rettleiing-motivasjon- gruppe med lærar, grunnleggande om HMS (3 timar)
 • HMS i praksis - gruppe med lærar, vernerunde med drøfting (3 timar)

Nettbasert del:

 • E-læring - eigenstudie på internett med elektroniske oppgåver (3-6 timar)

 

Pris

2500,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving
1.900,- for medlemmer med HMS-Avtale
3.000,- for andre.
1.300,- for deltakar nr. 2 frå same verksemd

 

 

Påmelding

Kurslærar: Kolbjørn Taklo, seniorrådgjevar HMS
Påmelding til: Kolbjorn.taklo@nlr.no /tlf 91396560, eller via påmeldingsskjema her.