Kurset gjev grunnleggande kunnskap om birøkt og om korleis pollinering av frukt og bær kan gå inn som ein viktig del av eit driftsopplegg. Kurset er delt i tre samlingar (kvar samling går over to dagar), med både praktiske øvingar og teori. 

 

Ny påmeldingsfrist: laurdag 1. april.

 

Informasjon om kurset. 

Her melder du deg på.