Sogn og Fjordane Bondelag held sitt fylkesårsmøte på Thon Hotel Jølster, på Skei, 5.-6. mars. I tillegg til at vanlege årsmøtesaker skal handsamast, vil ein i år løfte opp problemstillingar kring internasjonale handelsavtalar og matproduksjon i eit internasjonalt perspektiv. På dag to vil deltakarane få ei innleiing frå "Årets unge bonde 2014", som fortel om sine vegval og om rekruttering til næringa.

Heile programmet for fylkesårsmøtet finn du her.