Klar for regionmøta

Publisert 17.12.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Det er betre at vi reiser kring på ti stader enn at dei tillitsvalde i lokallaga skal måtte reise lange vegar for å møte oss, seier fylkesleiar Anders Felde

Saman med dei andre i fylkesstyret og første vara er han klar for å møte styra i lokallaga på møterunden siste veka i januar 2020.  Til saman skal styremedlemene delta på 10 møte.  Vi reiser to og to saman og har prøvd å fordele oss slik at vi i sum har stor kunnskap om ulike produksjonar og problemstillingar. 

Lokallagsleiaren har fått i oppgåve å melde på samla for heile sitt styre.  - I utgangspunktet er regionmøta for styra i dei lokale Bondelaga og vara til styret, men om du skulle ha spesielle interesser av å delta, så er det berre å kontakte leiaren i ditt lokallag og spørje om det er ok at også du vert med, held Felde fram. 

Møtet i Vik vert eit medlemsmøte, som er ope for alle, då lokallaget der har spurt om dette.   Nedanfor finn du tid og stad for regionmøta.

På agendaen står mange aktuelle landbrukspolitiske og organisatoriske saker.  Hugs å å melde deg på til lokallagsleiaren din innan tysdag 21. januar 2020.

 

 

 

 

Maskinførarkurs 2020

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer maskinførarkurs. Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Bli med på seniorkurs 18.mars!

Dette er kurset for deg som no eller innan kort tid skal overdra garden til neste generasjon, avvikle drift og framleis forvalte garden, eller deg som skal selje garden.

Anders Felde

Vi kan ikkje ete oss ut av klimakrisa

- Vi har inngått ei avtale med regjeringa for å kutte i landbruket sine utslepp innan 2030. Vi har også låge utslepp allereie samanlikna med dei fleste land i verda, og vi arbeider kvar dag for eit endå lågare klimaavtrykk av norsk matproduksjon, men vi kan IKKJE ete oss ut av klimautfordringa seier Anders Felde i ein kommentar til dagens presentasjon av Klimakur 2030

Dette skjer i Sogn og Fjordane Bondelag

Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte 2020

Thon Hotel Jølster - Skei

Våre samarbeidspartnere