Klar for regionmøta

Publisert 17.12.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Det er betre at vi reiser kring på ti stader enn at dei tillitsvalde i lokallaga skal måtte reise lange vegar for å møte oss, seier fylkesleiar Anders Felde

Saman med dei andre i fylkesstyret og første vara er han klar for å møte styra i lokallaga på møterunden siste veka i januar 2020.  Til saman skal styremedlemene delta på 10 møte.  Vi reiser to og to saman og har prøvd å fordele oss slik at vi i sum har stor kunnskap om ulike produksjonar og problemstillingar. 

Lokallagsleiaren har fått i oppgåve å melde på samla for heile sitt styre.  - I utgangspunktet er regionmøta for styra i dei lokale Bondelaga og vara til styret, men om du skulle ha spesielle interesser av å delta, så er det berre å kontakte leiaren i ditt lokallag og spørje om det er ok at også du vert med, held Felde fram. 

Møtet i Vik vert eit medlemsmøte, som er ope for alle, då lokallaget der har spurt om dette.   Nedanfor finn du tid og stad for regionmøta.

På agendaen står mange aktuelle landbrukspolitiske og organisatoriske saker.  Hugs å å melde deg på til lokallagsleiaren din innan tysdag 21. januar 2020.

 

 

 

 

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Våre samarbeidspartnere