Steffen Fjellestad er over snittet oppteken av Jordbruksoppgjeret.