På programmet sto mellom anna natursti, sjå på dyr og utmark. 

 

Ein tur i kano var kjekt. 

 

Elevane fekk også ta fisk ut av garnet. 

 

Ein tur innom fjøsen fekk dei også. 

 

Elevane er klar til å besøke grisane. 

 

Ein fin gjeng. 

 

Elevane kunne også stille spørsmål om det var noko dei lurte på. 

 

Her får dei sjå mjølkeroboten. 

 

Å helse på hestane var populært. 

 

Elevane reiste attende med buss til skulen klokka 13.30. Det var ein vellukka dag.