VELLUKKA DAG: Sjå fylkesleiar Anders Felde oppsummere fagdagen her.

 

 

Glimt frå fagdagen

OPNING AV DAGEN: Anders Felde, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag.

 

KAN NORSK LANDBRUK BLI EIN KLIMAVINNAR? Innleiing ved Tony Barman, prosjektleiar i klimasmart landbruk.

 

SPØRSMÅL: Det kom mange spørsmål frå salen. Her er det Geir Støfring (leiar i Jølster Bondelag) som har ordet.

 

GOD AGRONOMI GJEV BETRE KLIMA OG ØKONOMI: Innleiing ved Bart van Gool, grovfôr- og økonomirådgjevar i Norsk Landbruksrådgiving Vest.

 

DEN MANGFOLDIGE MOLDA OG BEREKRAFTIG BRUK AV DEN: Innleiing ved Dag Jørund Lønning, professor ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling på Bryne. 

 

KAN PLAST INNGÅ I BEREKRAFTIGE EMBALLASJELØYSINGAR: Innleiing ved Marit Kalvåg Pettersen, seniorforskar i Nofima.

 

KVA SKJER MED LANDBRUKSPLASTEN? Innleiing ved Are Magnus Adolfsen i Grønt Punkt Norge, Styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag Kari Sigrun Lysne nytta høve til å stille spørsmål.

 

PLAST BÅDE VIKTIG OG VANSKELEG: Innleiing ved Grim Erik Gillestad, Felleskjøpet Agri. 

 

VEL HEIM: Anders Felde takka for oppmøte.