Kaffiprat i Hyen

Publisert 14.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

Måndag 11.november inviterte Hyen Bondelag til kaffiprat. Tema for kvelden var framtida til norsk mjølkeproduksjon. Møtet samla 32 personar.

 

 

TINE - økonomirådgjevar Johanna Owen som no bur i Innvik, peika på kvalitetane ved å bu i ei lita bygd. Ho er oppvaksen på Hawaii, har budd i ulike land og byar før ho busette seg med familie i Nordfjord.

Utfasing av Jarlsberg -eksport og redusert forholdstal har skapt uro. Men Owen peikar på at det er fleire faktorar som gjer at dei "mørke skyene" ikkje ser så mørke ut lenger. Ho peika også på ulike grep som kan betre økonomien.

TINE - fôringsrådgjevar Runar Haugland fokuserte på moglegheitene. Dei fleste i Hyen må gjere investeringar innan 2024. Og lausdriftkravet slår inn i 2034. Haugland peikar på at det har vore ein jamn og markant auke i investeringsstøtte dei siste åra.

Tilskota til nybygg er no spesielt innretta for å fange opp investeringsbehova på mindre mjølkebruk. Nybygg til ca 6 millionar får maks utteljing. Så moglegheitene for dei i Hyen som vil satse på mjølkeproduksjon har sjeldan vore betre.

Fleire av dei frammøtte er er i "tenkjeboksen", og hadde spørsmål om sommarmjølk, beiting, regeltilpassing og nybygg.

Det var ei nyttig samling.

 

Me takkar Torunn Ommedal Aandstad (leiar i Hyen Bondelag) for både bilder og tekst. 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere