Juletreprodusentar på marknadskurs

Publisert 09.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Det å verte møtt på ein slik måte som vi vart på kurset hos humørbonden var både spanande og utfordrande seier Nina Sofie Gjelsvik frå Bygstad

Formålet med kurset var å meistre kunsten bak å kunne marknadsføre seg sjølve, bygge gode kunnskapar om å lande eit sal, samt og få kunnskap til korleis ein skal bygge si eiga merkevare.   Kurset var prega av gode dialogar, praktisk arbeid og vi vart utfordra på ein ny måte til å sjå kunden, bygge relasjonar til både kunden og til andre i bransjen, held Gjelsvik fram.    - Eg trur eg med sikkerheit kan seie at dei fleste fekk seg ei aha oppleving, og at det kokte litt i toppen etter kurset.  Eg veit at fleire allereie er i gang med å bygge opp merkevare og salplassen sin etter idéar dei fekk gjennom kurset. 

For eigen del kan eg sei at det var svært givande og møtast under heilt andre forhald ein normalt og drøfte problemstillingar saman med andre. Ein ser litt klarare ilag, hevdar Gjelsvik.

Nøgde deltakarar på kurs for juletreprodusentar i oktober.  No ventar travle dagar fram mot jul.   Ekte jule = ekte juletre.

Kåring av Norges finaste juletre

Kurset har gitt ein ny giv og glød. Vestnorsk juletre er allereie i gang med eit felles løft for å få fokuset på det ekte juletreet ut til forbrukaren.   Dette gjer vi gjennom lokallags kåringa Norges finaste juletre.   Dette arrangementet vil gå av stabelen  23 november på elvetorget i Førde.  Gjelsvik lovar at engasjementet og kunnskapen dei fekk på kurset i oktober skal brukast aktivt i prossen, slik at vi synast att hos kunden.

Etter kurset verkar det for at medlemmane har fått ny giv og er klare til å møte nye utfordringar på ein god måte, og no går vi inn i høgsesongen for ekte juleglede via ekte juletre, avsluttar Gjelsvik

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

- Vi ynskjer å hjelpe

- Vi bryr oss om kvarandre

Korona-viruset endrar kvardagen til folk. No ynskjer Gloppen Bondelag å strekke ut ei ekstra hand til medlemmene sine.

Våre samarbeidspartnere