Landbruksinteressert ungdom i Stryn inviterer andre likesinna ungdomar i Nordfjord til inspirasjonshelg. På ei reise rundt i Nordfjord og Sunnfjord møter du dyktige og engasjerte bønder med framtidstru og satsingsvilje.

Du får også møte "årets unge bonde" 2014, Tor Jacob Solberg. Han er ein inspirerande og fargerik person som vil dele sine erfaringar med oss.

Heile programmet finn du her. Påmeldingsfristen er 3. september 2015.

Årets unge bonde frå 2014 deler sine erfaringar i eit inspirerande foredrag