Tenden Miljø er klare for den årlege runda med innsamling av landbruksplast. Hugs at plasten må vere rein, og at den ikkje skal leggast ut før tidlegast to dagar før hentedatoen.

Plasten vert henta etter følgjande plan:

Lokallag

Hentestad 2016

Hentedato

LEGG UT PLASTEN TIDLEGAST 2 DAGAR FØR HENTEDATO

Brekke Bondelag

Gamle Fergekai

27.apr

Eidsbotn Bondelag

Sløvåg

27.apr

 

Ånneland

27.apr

Nordre Gulen Bondelag

Nordgulenkrysset

27.apr

Hyllestad

Knut Wolf

27.apr

 

Bjørnstad Kai

27.apr

Fjaler

Skogsveg ved Oddvar Snekkevåg

27.apr

 

Guddal v. Anton Guddal

27.apr

 

Flekke v.SUM stasjon

27.apr

Viksdalen Bondelag

v. Eivind Kvammen

02.mai

 

Holsen

02.mai

 

Haukedalen, Frøysland

02.mai

Jølster Bondelag/Vassenden

Eikås Redskapshus

02.mai

Holmedal Og Askvoll Bondelag

Hellestrand v. Erling Eikmo

02.mai

Stongfjorden Bondelag

Stongfjorden Samdriftsfjøs

02.mai

 

Førdefjorden Fellesfjøs

02.mai

Gaular Bondelag

Gjennvinningstasjonen på Sande

02.mai

 

Fauske og Hjelmeland Samdrift

02.mai

Førde Bondelag

Gjødselterminal til Felleskjøpet

03.mai

Naustdal Bondelag

Reiakvam dørfabrikk

03.mai

 

Tuna Samdrift

03.mai

Norddalsfjord Bondelag

v.Idrettshuset

03.mai

Eikefjord Bondelag

Velteplass Reidar Høyset (Oppsida av veg v. tømmerkaia)

03.mai

 

Svarthumle

03.mai

Davik/Ålfoten Bondelag

Davik:Grushola i Åsane

03.mai

 

Ålfoten velteplass v. Myklebust

03.mai

 

Kommunal plass i Smevika

03.mai

Svelgen

Kjem tilbake med henteplass

03.mai

Jølster Bondelag/Vassenden

Dvergsdal Fellesfjøs v.Samuel Dvergsdal

09.mai

 

V. Tore Taklo

09.mai

Fjærland Bondelag

Per Inge Skeide (Heilårsplass)

09.mai

 

Hans Erlend Skeide (Heilårsplass)

09.mai

Stardalen Bondelag

Stardalen Samdrift

10.mai

Gloppen Bondelag

Felleskjøpet på Sandane

23.mai

Breim Bondelag

Norsk Fjordhestgard

23.mai

 

Myklebustdalen

23.mai

 

Felde Fellesfjøs

23.mai

Hyen Bondelag

Osen Sandtak 

23.mai

Oppstryn Bondelag

Folven Buda

30.mai

 

Krysset mot Hjelle

30.mai

Stryn Bondelag

Busslomme  Storesunde

30.mai

Loen Bondelag

Gamlebrua v.Lofossen

23.mai

 

Lunneplassen

23.mai

Olden Bondelag

Grustak Yri Sand

23.mai

 

Brennja samdrift

23.mai

Vikane Bondelag

Innvik v.Langvin

23.mai

 

Utviding før sentrum

23.mai

Bryggja Bondelag (vågsøy)

V.Rune Almenning

30.mai

 

V.Odd Rundshaug

30.mai

Selje og Stadlandet Bondelag

Flatraket: småbåthavna

30.mai

 

Lesto Selje: oppkjørsel til Berge

30.mai

 

V/Gunn og Anders

30.mai

 

Container i Ervik

30.mai

 

Sverre Leikanger

30.mai

Eid Bondelag

Leivdalen (heilårsplass)

30.mai

Kjølsdalen Bondelag

Kjølsdalen Miljøstasjon

30.mai

Hornindal Bondelag

Fannemel, ved Dalebrua mvh Anders Hjellbakk

30.mai

Henden Bondelag

Lunneplassen

30.mai

 

Lote - Gamlebryggja

30.mai

Nordsida Bondelag

Stokken

30.mai

 

Sagedammen

30.mai