Fylkesårsmøtet skal skipast til på Skei Hotel torsdag den 8. og fredag den 9. mars 2012.  Frå Norges Bondelag vil styremedlem Trine Hasvang Vaag delta.  Innleiarar elles vert styreleiar i Nortura Sveinung Svebestad og Stortingsrepresentantane Ingrid Heggø og Bjørn Lødemel.

Her kan du lese heile Programmet for fylkesårsmøtet