Gulen, Brekkestranda       torsdag 06. oktober     kl. 20.00 – 22.30, påmelding innan 03. okt


Skei i Jølster                       tysdag 18. oktober    kl. 10.00 – 13.00, påmelding innan 16 okt


Stryn kulturhus                 onsdag 02. november     kl. 20.00 – 22.30, påmelding innan 31.okt


Nordfjordeid                      torsdag 03. november    kl. 10.30- 13.30, påmelding innan 01.nov


Bryggja, Fjordly                   torsdag 03. november    kl. 20.00 – 22.30, påmelding innan 01.nov


Vik i Sogn                          onsdag 09. november    kl. 11.00 – 14.00, påmelding innan 07.nov


Vik i Sogn                          onsdag 09.november    kl. 20.00 – 22.30, påmelding innan  07.nov

 

 

•    Oppfyller krav frå styresmaktene om HMS-opplæring for leiar (§ 3-5 AML). 
•    Grunnleggande innføring i systematisk HMS arbeid. 
•    Deler av kurset er via internett på eiga datamaskin. 

•    Knytt opp til KSL-standardane, konkret om HMS på din gard.

                                                                                
       -    Skade og ulukkesrisiko /brann- og el-tryggleik

       -    Ergonomi/ Psykisk helse
       -    Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø /Støy/Vibrasjonar

       -    Arbeidsgjevaransvar / opplæring/ beredskap/ tiltak og rutine

       

Omfang : Kurset er tre-delt, i alt 12 timar:


1. Rettleiing-motivasjon- gruppe med lærar, grunnleggande om HMS (3 timar)
2. E-læring - eigenstudie på internett med elektroniske oppgåver
3. HMS i praksis - gruppe med lærar, vernerunde med drøfting.(3 timar)

Pris
1.900,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving og 3.000,- for andre. Deltakar nr. 2 fra same verksemd 1.300,-.

 

Kurslærar: Kolbjørn Taklo, seniorrådgjevar HMS 

Påmelding til: Kolbjorn.taklo@nlr.no / tlf 91396560