Her underviser Gert Runar elevane

Publisert 23.03.2020
  • Tips en venn om denne siden

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

 

EIN NY KVARDAG: Gert Runar Rørvik underviser elevane på Mo frå heimen sin. Han har heimekontor saman med dei fire borna sine. Ludvig er fotograf, og er difor ikkje med på bilete.

 

- Eg underviser i administrative fag. Faga heiter økonomi og driftsleiing, og gardsdrift.

Det fortel Gert Runar Rørvik. Han har jobba på  Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo, i 22 år. Aldri før har han vore i ein liknande situasjon med nettundervisning.

- Det er første gong er borti akkurat denne type undervisning. Me brukar Teams,  det starta me å bruke for cirka eitt år sidan. Sidan me hadde litt erfaring, tok det ikkje lang tid før ting gjekk bra.

 

Er nøgd

- Det går ganske bra å undervise digitalt.

Rørvik fortel han er heldig som underviser i teoretisk retta fag.

- Eg trur det er lettare enn å undervise i meir praktiske fag.

 

Skal vera klar til eksamen

- Målet er at elevane skal vera klare til å ta eksamen.

Rørvik fortel at det krev meir av han å undervise digitalt.

- Det gjere det, men eg må seie eg er positivt overraska over kor bra nettet har fungert. Me har vel hatt ein elev, som hadde litt problem med å logge seg på. Men det heng nok også saman med kvar ein bur.

 

 

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

Våre samarbeidspartnere