Dette kan leverast:                    

PP-Storsekk/Vevde yttersekkar (storsekkar for gjødsel og fôr) skal pakkast for seg sjølv i storsekkar.              
Gjødselsekkar av plast. Pakk gjødselsekkane i  buntar med hyssing rundt.                                                        Landbruksplast  inkluderar innersekkar, ensileringsfolie, klebe/strekkfilm, solfangarplast, rundballesekkar, emballasjesekkar, krympeplast og bobleplast. Dette bør pressast og pakkast saman så det tek liten plass.

 

Dette kan ikkje leverast og blir ikkje henta på innsamlingsaksjonen for landbruksplast:

Forureiningar som innernett/tråd på rundballeplasten, stein , jord, grasrestar og knyteband skal fjernast.                       Innernett/tråd kan leverast fritt på alle mottaksanlegg som er medlem i Grønt Punkt Norge. Sjå http:/rapport.emballasjeretur.no/HtmlRep4.asp for å finne nermaste mottaksanlegg. 

 

Tidspunkt: 

Plasten kan leggast ut tidlegast to dagar før henting. 

Her finn du hentestader, vekenummer og datoar for plastinnsamlinga.