Frå venstre.  Halvor Brosvik, Jarle Nordgulen, Roar Elnes, Oliver Haveland og Rolf-Daniell Midtun.

 

På årsmøtet til Nordre Gulen Bondelag møtte 13 av 19 medlemmer.  

Leiar Dagfinn Midtun gjekk gjennom årsmeldinga. 

På møtet vart mellom anna landbruksplast og vaktordninga for dyrlegar teke opp. 

 

Val

Ny leiar i Nordre Gulen er Halvor Brosvik. Rolf-Daniel Midtun og Oliver Haveland kom nye inn i styret. Roar Elnes held fram som kasserar og Jarle Nordgulen held fram som skrivar. Til vara i styret vart Dagfinn Midtun, Kåre Haveland og Kåre Johan Tveit valde. 

Etter valet vart det servert rømmegraut og dessert. Vidare sto loddsal og utloddning på programmet. 

Til slutt orienterte Inge Brekke (2.vara i Sogn og Fjordane Bondelag) om aktuelle saker.