NY PRODUKSJON: Før hadde Gjerland mjølkeproduksjon, men for åtte år sidan la han om drifta til kjøttproduksjon.

 

MÅTTE INVESTERE: Ifylgje Gjerland var det vanskeleg å få nok areal, dersom han skulle bygge robotfjøs. Difor valde han å satse på kjøttproduksjon i staden. På den måten kunne han få ein bra produksjon, med ressursane han hadde.

 

LEITAR: Gjerland lokkar på dyra sine.  Gjerland driv med Angus, ein kjøttferase frå Skottland.

 

PRODUSERER IKKJE NOK I NORGE: Norge importerer over 20 tusen tonn med storfekjøtt.

 

GODE ERFARINGAR: Gjerland tykkjer produksjonen er interessant og at den høver godt til garden hans. Han har godt med grovfor på garden, og bra med beite.

 

LIKAR SEG BEST I FLOKK: Akkurat no har Gjerland cirka 60 dyr på beite.

 

KAN BLI FLEIRE: Målet er å ha 70-80 dyr på beite.

 

KOSAR SEG UTE: Dyra går ute 3-4 månader om sommaren. I år kom dei ut i byrjinga av juni.

 

SNILLE DYR: Gjerland fortel at Angusen har ord på seg for å vera litt sint, noko han aldri har merka. Ifylgje bonden er trikset å temme dyra godt.

 

NØGD: Gjerland meiner at dei som har sjangs til det, må prøve å drive med ammeku. For han, har det gått over all forventning.