Gode spørsmål frå ein aktiv gjeng

Publisert 15.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

Under spørjetimen på leiarmøte fekk panelet bryne seg på mange, gode spørsmål frå dei frammøtte.

 

PANELET: Frå venstre sit Peder Nernæs (leiar i Hordaland Bondelag), Anders Felde (leiar i Sogn og Fjordane Bondelag) og Frøydis Haugen (2.nestleiar i Norges Bondelag). 

 

Ingrid Haveland fok ordet og stilte spørsmål om høner i miljøinnredning. 

 

Rolf Olav Gjørven frå Oppstryn Bondelag tok mellom anna opp at laget har mange medlemmer med båsfjøs, lausdriftskravet som nærmar seg og utfordringar kring dette. 

 

Nils Magne Gjengedal (styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag) snakka om kor viktig det er å bruke makta me har som forbrukarar, han lufta også ideen om å få folk til å blogge om landbruket. 

 

Bjørn Aardal (leiar i Kjølsdalen Bondelag) nytta også høve til å stille spørsmål. 

 

Kari Sigrun Lysne (styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag)  snakka om utfordringar med avstand til marknaden og kor viktig det er at me er best for å kunne lukkast. Ho tok også til ordet for at me må ete mat som blir produsert i Norge. 

 

Panelet oppsummerer debatten, og svarte ut dei siste spørsmåla. 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere