Viksdalen. 

 

Sau på Følling i Viksdalen. 

 

På Gaularfjellet. 

 

Storfe i Fjærland. 

 

Vetlefjorden i Balestrand kommune.

 

Jordbær frå Nordfjord.