Nils Magne Gjengedal tek i mot dei som kjem på årsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag.

 

Kulturinnslag v/Gro Anthun . Ho song vise til far og gabriellas sång.

 

Tale til årsmøtet ved fylkesleiar Anders Felde.

 

Etter talen til Anders Felde var det høve til å stille spørsmål og kome med kommentarar. Her nyttar Erlend Brede Fossen, leiar i Viksdalen Bondelag, høve.

 

Silje Åsnes Skarsteuin, leiar i Olden Bondelag, nytta også høvet.

 

Pause.

 

Slik kan vi auke bruken av norske jordbruksråvarer i den norske marknaden, innleiing ved Bård Gultvedt, Direktør for næringspolitikk i Norgesgruppen.

 

Slik kan vi auke bruken av norske jordbruksråvarer i den norske marknaden, innleiing ved Øyvind Briså, Konserndirektør for innkjøp og all inngåande varestraum i BAMA.

 

Slik kan vi auke bruken av norske jordbruksråvarer i den norske marknaden, innleiing ved Trond Haug, dagleg leiar i Synnøve Finden og Sørlandschips.

 

Slik kan vi auke bruken av norske jordbruksråvarer i den norske marknaden, innleiing ved Dag Ove Aksland, regiondirektør Coop Vest.

 

Val 2019: Slik vil mitt parti styrke landbruket i Vestland fylke. Innleiingar ved Torstein Tvinnerheim (V), Jon Askeland, Sp (1. kandidat), Arve Helle, Ap (2. kandidat), Åsmund Berthelsen, SV (2. kandidat), Trude Brosvik, Krf (1. kandidat)
og Vidar Grønnevik (H). 

 

Folk i salen kunne stille spørsmål, og Jan Arve Midtbø greip sjansen. Han er leiar i Norddalsfjord Bondelag.