STOLT BÆRPRODUSENT: Omar Vangsnes. 

 

- Det vil sannsynlegvis bli ein veldig hektisk sesong, for no blomstrar alt veldig på ein gong.

Det fortel Omar Vangsnes i Sognabær AS. Han fortel at hovudproduksjonen deira er bringebær, men at dei satsar litt på jordbær også.

 

PRODUKSJON: Sognabær AS har ca. 120 daa dyrka i tunnel, og ca. 60 daa på friland. Av dette er cirka 10 daa jordbær.