Dag to av fylkesårsmøtet vårt er i gang.

 

Klima – Jordbruksforhandlingar – nytt frå styret i Norges Bondelag. Innleiing ved Bodhild Fjelltveit, 1. vara til styret i Norges Bondelag.

 

Tradisjonell «lobbyisme» er ikkje lenger nok- norsk landbruk
treng sine eigne «influencere» ? Innleiing ved Elisabeth Sæther, Rådgjevar i Norges Bondelag si kom.avd.

 

Anders Hjellbakk (leiar Hornindal Bondelag).

 

Anders Felde takkar Inge Brekke for god innsats som 2.vara til fylkesstyret. 

 

Nestleiar Ole-Ivar Åm Sognnes tok ikkje attval, og vart takka for godt arbeid av Anders Felde. 

 

Ole-Ivar Åm Sognnes fekk gåve som takk for jobben han har gjort.

 

Malawi-lotteri.

 

Tor Arne Herstad (3.vara til styret) vann premie under lotteriet. Her syner han fram gevinsten. 

 

Ole Bjarne Hovland er ny nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag. 

 

NYTT STYRE, FRÅ VENSTRE: Ole Bjarne Hovland (nestleiar), Nils Magne Gjengedal (Styremedlem), Anders Felde (leiar), Kari Sigrun Lysne (styremedlem), Gry Ingvild Agjeld (1.vara) og Olav Høyheim Einan (2. vara)Ikkje til stades på bilde: Henriette Sunde (styremedlem) og Tor Arne Herstad (3.vara).