Styret i Sogn og Fjordane Bondelag ser slik ut etter fylkesårsmøtet 2017:

Fylkesleiar: Anders Felde

Nestleiar: Ole- Ivar Aam Sognnes

Styremedlemer: Nils Magne Gjengedal, Kari Sigrun Lysne og Marianne Kvalvik Kvamme

1. vara: Ole Bjarne Hovland

2. vara: Inge Brekke

3. vara: Tor Arne Herstad

 

Bjarte Nordanger held fram som møteleiar med Brit Brækhus som vara

Vi ynskjer lukke til med eit nytt arbeidsår