- Vi treng stabile og føreseielege rammer held leiaren fram.   Med ein marginal økonomi kan endringar til det negative i slike felleskapsløysingar vere "tunga på vekstskåla" i slik distriktskommunar som vår.  Difor er det bra at endringsforslaga ikkje vart noko av.  - Vi er eit lokallag med relativt liten aktivitet, men av det vi har fått til siste året er ein felles oppsamlingsplass for landbruksplast.  Den har vi fått gode tilbakemeldingar på, så vi har no gjort noko vetigt lokalt seier ein smilande Kumle.

Vi har eit mål om å få til Open Gard og ha litt tettare kontakt med kommuneadministrasjonen og politikarar i ulike prosisjonar frå kommunen da komande året avsluttar Kumle som held fram som leiar i lokallaget.

Styret i Holmedal og Askvoll Bondelag f.v.: Trond Selvik, Arild Olset, Jostein Kumle og Tor Einar Erikstad