- Med hendingane i Førde, Jølster og Gloppen friskt i minne er det viktig å vere så godt budd som ein kan, sjølv om dei hendingane syner at vi aldri kan vere godt nok budde, seier Felde.   Meteorologisk institutt melder oransje farevarsel for styrtregn i Sogn og Fjordane.   

Det er venta veldig mykje nedbør på kort tid. Meterologisk institutt har ute eit varsel med at det kan kome kraftige byger lokalt  .   Ein kaldfront i Nordsjøen beveger seg austover mot Vestlandet sør for Stad. I forkant av denne kaldfronten vert det danna kraftige byer med tore.  Det er særleg sørlege deler av fylket og Sunnfjord som er utsett.

Her kan du lese om varsel på varsom.no