Fokuserer på det positive

Publisert 08.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Vi meiner det er viktig å få fram alle positive satsingar i bygda vår og difor deler vi årleg ut pris til ein eller fleire optimistar, seier leiar i Eid Bondelag Knut Tore Nes Hjelle

Eid Bondelag sin optimistprisar 2019 vart delt ut til Ann Maria Nydal og Roy Andre Bruvoll.  Samt Olav Scott Færøy Nord.  Gratulerer :)

Eid Bondelag har over 240 medlemer og ein jamn og god aktivitet gjennom året.  Noko som også gjev laget ein god økonomi med handlingsrom til å gjennomføre sosiale aktivitetar for medlemene.  Knut Tore Nes Hjelle held fram som leiar i lokallaget.  Han sit også som representant i sentralt utval i Norges Bondelag som jobbar med korleis lokallaga i heile Norge kan få til eit løft i aktiviteten.

Engasjert og triveleg samling kring matbordet

Dette kallar vi kveldsmat :)  Litt av eit kakebord  so  leiar Knut Tore Nes Hjelle og resten av dei frammøtte kunne kose seg med.

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

Våre samarbeidspartnere