PRATA OM VERVING: Anita Sæther frå fylkeskontoret til Sogn og Fjordane Bondelag.

 

 

HØYRDE PÅ: Delar av styret til Naustdal Bondelag.

 

 

Leiar i Naustdal Bondelag: Arild Herstad.

 

 

FRÅ VENSTRE: Anni Midtbø Aase (Sekretær i Naustdal Bondelag), Jostein Løtuft (Styremedlem i Naustdal Bondelag) og Atle Kringlen (Nestleiar i Naustdal Bondelag).