Flott tiltak for yngre bønder i Indre Sogn

Publisert 28.02.2020
  • Tips en venn om denne siden

- Jammen er eg heldige eg, som fekk lov å innleie for kring 30 unge engasjerte bønder på kveldskurs på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland

- Jammen var det moro å halda føredrag for vel 30 unge bønder igår kveld, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland.    Overdragelse av gard, livet på ein bratt vestlandsgard, informasjon frå Innovasjon Norge, skog eigedomens muligheiter og støtte ordningar var på agendaen. - Leiar i Aurland Bondelag, Thomas Rastad og eg hadde ca 20 min der me tok føre oss Norges Bondelag si rolle sentralt og lokalt, held Hovland fram.  Han rosar tiltaket og seier at slikt tiltak må også kunne gjennomførast andre stader i fylket.  Rett og slett eit supert tiltak som fortener stor applaus.

Godt oppmøte og god rekruttering på samling for yngre bønder i Aurland.

 

 

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

Våre samarbeidspartnere