Ei av dei største risikoane, når det gjeld innlands helikopteroperasjonar og ambulansehelikopter, er umerka luftfartshinder. Det innkluderar også løypestrenger og taubanar. 

Mange av løypestrengene og taubanane er ikkje lengre i bruk, og FsF oppfordrar difor folk om å fjerne dei. 

Løypestrenger som ikkje kan fjernast, og som er av ei slik høgde og lengde at det utgjer ein reel fare for helikopter, bør rapporterast til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). På den måten kan dei leggast inn på eit elektronisk kart, som helikopteropperatørane nytta.