Avl og bygg for sau vil ha hovudfokus i programmet.

Påmelding innan 4. januar til:

Nortura Førde Medlemssenter,
v/ Johannes Nedrebø, mobiltlf. 905 71 243