Datoar:

- Måndag 27. august kl. 19-22: Eid - Samfunnshuset Stårheim
- Torsdag 30. august kl. 11-15: Gulen - Brekkestranda Fjordhotell
- Torsdag 30. august kl. 19-22: Fjaler - Fjalerhuset (kommunehuset i 
Dale)
- Onsdag 12. september 19-22 Inspire i Eikefjorden


Program:

✓ Velkomst v/Bondelaget
✓ Fôrdisponering og fôrplanlegging: Mjølkeproduksjonen, ammeku og sau
Status eige grovfôr, kor mykje manglar eg? Korleis supplere? v/Tine og NLR
✓ Val av rett kraftfôr ved for lite grovfôr, og rett kraftfôr til årets grovfôrkvalitet.
v/Felleskjøpet
✓ Kaffipause
✓ Økonomiske konsekvensar ved utslakting av dyr. v/Nortura og Tine
✓ Erstatning ved avlingssvikt. v/FMLA/kommunane
✓ Avslutning


Arrangørar: 
-TINE
- Sogn og Fjordane Bondelag
- Nortura
- Norsk Landbruksrådgiving
- Felleskjøpet

 

Bilder frå tidlegare møter: 

Grim Erik Gillestad frå Felleskjøpet Agri. 

 

Dag-Arne Eide frå Norsk Landbruksrådgiving. 

 

Det var rundt 45 personar på grovfôrmøte på Skei. 

 

Runar Haugland frå TINE.