PÅ ÅRSMØTE: 17 personar kom på årsmøtet til Viksdalen Bondelag. 

 

På programmet sto vanlege årsmøtesaker. Dei diskuterte også kurs og julemiddag for laget. 

Henriette Sunde frå fylkeslaget kom og orienterte om aktuelle saker. 

Eit av tema som kom opp var klima og klimaavtrykk. 

 

Val

VIKSDALEN BONDELAG: Det var ein engasjert gjeng som møtte på årsmøtet. 

 

Erlend Brede Fossen held fram som leiar, resten av styret tok også attval.