Elevane fekk besøkeTuna samdrift i Åsedalen.   

 

Bada i sol synte Naustdal seg frå si beste side.

 


På programmet sto mellom anna fjøsbesøk, vedakløyving, natursti og steiking av mjølkekaker på fjøsloftet.  

 

Elevane fekk også slå ned spikar.