Ein opplagt gjeng som ser fram til dag to av leiarmøte. 

 

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, prata om forsikring.

 

Per Skorge, Ole Ivar Åm Sognnes og Anders Felde svarte på ulike spørsmål frå salen. 

 

Møteleiar Bjarte Nordanger takkar Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, for besøket. 

 

Marita Skeie (Fyrstekonsulent i Sogn og Fjordane Bondelag) og Nils Magne Gjengedal (Styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag) hadde innleiing om verving. 

 

Fylkesleiar Anders Felde takkar møteleiar Bjarte Nordanger og vara for møteleiar Brit Brækhus for vel gjennomført jobb.

 

Leiarmøte vart avslutta med Kahut, noko som synte seg å vera veldig kjekt.