LEIAR I SOGN OG FJORDANE BONDELAG: Anders Felde. 

 

- Dette er eit svært godt krav med tanke på små og mellomstore bruk, seier Anders Felde.

Leiaren i Sogn og Fjordane Bondelag fortel at kravet har ei økonomisk ramme på 1830 millionar kroner, der 1415 millionar korner dekker opp berekna kostnadsvekst.                                    

- Kravet stimulerer til volumvekst innan korn, grønt, frukt og bær. Utover dette tek kravet  hensyn til små mogelegheiter for volumvekst og prisvekst i markedet, forklarar Felde. 

 

Nytt målretta tilskot

- I kravet vil ein innføre eit nytt tilskot retta mot mjølkebruk med 15 – 30 kyr. Det er utgjer omlag halvparten av norske mjølkebruk, og treff vårt område særs godt.

I tillegg fortel Felde at kravet har ei klar prioritering av velferdsordningane, som er eit viktig sikkerhetsnett for den aktive bonden.  

 

Investering og klima

- Eg tykkjer også det er positivt for Sogn og Fjordane at investeringsordningane vert forbetra i kravet til jordbruksforhandlingane.

Ifylgje Felde inneheld også kravet element som vil stimulere til eit meir klima og miljøretta norsk landbruk.

 

Håpar på avtale

- Kravet har også fleire element som er retta mot Vestlandet og Nord Norge, fortel fylkesleiaren.

No håpar Felde at staten kjem landbruket sitt krav i møte.

- Vi håpar alltid på avtale, så er det opp til Regjeringa å levere varene.

 

 

Tilbodet frå staten kjem fredag 4.mai.