4. januar var det regionmøte i Lærdal.

Det var god aktivitet på møtet, særleg hjå geitebøndene frå Aurland. 

Kamplysten var høg, og mange vil vera med til Skei 24. januar. 

 

24. januar er det møte på Skei, der den nye jordbruksmeldinga er tema. Landbruks- og matministeren og leiaren i Norges Bondelag kjem også.