TOK ATTVAL: Erik Ommedal, Torunn Aanstad Ommedal, Elias Eimhjellen, Elin Karin Hope og Jakob Eimhjellen.

 

Hyen Bondelag er i vekst og har no 91 medlemmer. 

Næringssjef i Gloppen kommune, Knut Roger Hesdal, hadde orientering om framtidsvyene til kommunen.      

Ei viktig sak for laget er kravet om lausdrift.  I Hyen er kvoten i gjennomsnitt 97 000 L. Gardbrukarar i Hyen har ikkje anledning til å byggje store fjøs, då det er lange avstandar og utfordrande areal.

Hyen Bondelag ynskjer å få med flest mogeleg vidare, også buskapa med storleiken 15 kyr. Dersom drifta forsvinn, er ein redd avskalinga vil spreie seg i bygda. 

Styret tok attval.