EIN KJEKK DAG: Kari Sigrun Lysne (fylkesstyremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag) fortel om turen i Lærdal. 

 

Politikarane som var med:

- Mark Taylor (2.kandidat MDG Vestland)

- Pauline Tomren (3.kandidat MDG Vestland)

- Trude Brosvik (1.kandidat Krf Vestland)

- Gunhild Berge Stang (1.kandidat V Vestland)

- Lars Svein Drabløs (Nestleiar FRP Vestland)

- Bente Øien Hauge (7.kandidat Raudt Vestland)

- Sigrid Brattabø Handegard (4.kandidat Sp Vestland)

 

Reaksjonar etter dagen 

SPENNANDE DAG: Sjå kva politikarane syns om dagen, og kva inntrykk dei sit att med her.