Du kan gjere noko med det

Publisert 05.03.2020
  • Tips en venn om denne siden

- Det er trong for bønder som forstår alvoret, sa styreleiar i Nortura Trine Hasvang Vaag i ein kommentar til framlegget som ligg føre om endringar i marknadsordninga på kjøt, då samvirkeorganisering stod på dagsorden i fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag.

Saman med Svein Aure frå Felleskjøpet, Cecilie Bjørlo frå Tine og Per Olav Skutle frå Gartnerhallen inneleia ho om Samvirke sin betydning for distriktslandbruket.   Det var ein samstemt gjeng som la vekt på at det viktigaste kan faktisk bonden gjere sjølv ved å velje Samvirke.  - Det er bra med konkurranse, for det gjev skjerping av drifta, held Vaag fram, men det er heilt avgjerande i den situasjonen vi er no at vi samlar oss og forstår kva som står på spel.  Forståinga av samvirke si rolle og funksjon må betrast. 

Trine Hasvang Vaag - vi må halde fokus på kvar maten vert produsert

– Skal Tine ha ei sterk rolle i distriktsnorge framover så må vi velje Tine.   Då må vi velje samvirke som bønder og tenke langsiktig.  Viss ikkje vi bøndene står saman – kva skjer då?  stilte konsernstyremedlem Cecilie Bjørlo spørsmål om til ei lyttande forsamling.  Ja, vi treng hjelp av politikarane som kan sikre den politiske grunnnmuren.  Ja, vi treng hjelp av forbrukaren som vèl å drikke mjølk og ete norske meieriprodukt,  men jammen treng vi også hjelp av oss sjølve!  Vi må, som bønder, velje landbrukssamvirket, avslutta Bjørlo.

 Konsernstyremedlem i Tine, Cecilie Bjørlo

Det handlar om å vinne marknadsmakt.  Stor oppslutning om landbrukssamvirket er nøkkelen for å sikre distriktslandbruket sa ein tydeleg styreleiar i Gartnerhallen, Per Olav Skutle. Forvitrar samvirket forvitrar distriktsjordbruket, la det ikkje vere tvil om det avslutta Skutle.  

 

 

F.v. Cecilie Bjørlo, Per Olav Skutle, Trine Hasvang Vaag og Svein Aure.

 

 

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

Våre samarbeidspartnere