- Samspelet mellom mange menneske og ulike miljø gjev grunnlag for nyskaping, held Wittusen fram.  For Nortura er nyskaping ein del av kvardagen.  - Forbrukarane sine ynskje og vanar endrar seg gjennom eit livsløp,  og vi må til ei kvar tid arbeide hardt for å utvikle produkt som kan skape verdiar for eigarane våre.  

Innovasjon handlar om:

  • Mot til å feile i framtida - alt vil ikkje lukkast - vi må tole å feile for å kunne lukkast
  • Tillit til våre medmennes - nyskapinga skjer mellom menneske
  • Tolmod til å vere ein aktiv lyttar
  • Tru på at du kan skape ein skilnad

Her finn du Hans Thorn Wittusen sin plansjar