- Det er ein spesiell situasjon

Publisert 18.03.2020
  • Tips en venn om denne siden

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

 

HAR KLASSEROM HEIME: Sigbjørn Norddal.

 

- Nettundervisning fungerer ganske bra, seier Sigbjørn Norddal.

Han går siste året på Mo, og er snart utdanna agronom. For tida fylgjer han undervisninga frå lærarane ved skulen på internett. Det vart slik for elevar over heile landet etter koronaviruset sette Norge i ein unntakstilstand.

- Av og til kan det vere litt kapasitetproblem, då me alle nyttar same tjenestene på nettet. Sjølv om det stundom kan gå litt treigt, får me stort sett alt med oss.

 

Skuledagen

- Undervisninga startrar 08.20. Då skal me vera pålogga og klare seier Norddal.

Han fortel at elevane har skule fram til 11.30, då er det lunsj. Etter planen held undervisninga fram frå 12.00 -15.10.

- Lærarane har fagstoff dei går gjennom, så får me oppgåver som me skal løyse.

Norddal fortel at det er ein spesiell situasjon å vera i, og han er spent på kor lenge det vert slik. Han forsøker å fokusere på skule, sjølv om freistingane er mange heime på garden i Sunnfjord kommune.

- Det freistar å køyre traktor og gå i fjøsen ler han.

Likevel fokuserer han på skulen, og forsøker å ikkje stresse med tanke på eventuelle eksamenar.

- Når det gjeld eksamen tek eg det som det kjem, avsluttar han.

 

 

 

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

Våre samarbeidspartnere