Det er avgjerande at bøndene held matproduksjonen oppe som normalt

Publisert 13.03.2020
  • Tips en venn om denne siden

-Heile matindustrien har skjerpa rutinane slik at vi held flyten av mat gåande. Det vil sikre at folk får handla i butikkane, og ingen treng å hamstre, seier Anders Felde.

 

LEIAR I SOGN OG FJORDANE BONDELAG: Anders Felde.

 

- Det viktigaste er difor at bonden held seg frisk og i tillegg bidreg til minst mogeleg smittespreiing.

Det fortel Felde, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag.

- Matforsyning inngår i den samfunnskritiske funksjonen “forsyningssikkerheit”, og kan difor nytte seg av barnehage / skuletilbod som kommunane er pålagt å tilby, dersom ein har utfordringar kring pass av born.

 

Må unngå smitte

- Bøndene må tenkje gjennom dagleg rutinar slik at ein held seg frisk og ikkje blir smitta, følg råda frå offentlege myndigheiter og mattilsyn.

Vidare fortel Felde at Mattilsynet tilrår at dei som er smitta ikkje har kontakt med produksjonsdyr.

- Dersom ein blir smitta må ein prøve å finne løysingar kring stell av dyr. Sjekk med familie eller andre bønder om dei har kapasitet, evt. må ein kontakte avløysarkontor.

 

Alternativ til utanlandsk arbeidskraft

- For bønder som driv arbeidsintensive produksjonar som grønt, frukt og bær og er avhengig av utanlandsk arbeidskraft må ein ta utgangspunkt i at utanlandsk arbeidskraft ikkje er tilgjengeleg.

Ein må difor tenkje gjennom korleis planting, stell og hausting kan føregå med norsk arbeidskraft, held Felde fram.

- Det viktigaste er at ein no startar planlegginga av dette, slik at vi sikrar at matproduksjonen blir halden oppe må eit normalt nivå. Utfordringane med tilgang på hjelp i plante og haustsesongen kan blir utfordrande, men det er mogeleg å løyse.

 

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

Våre samarbeidspartnere