Dag to av AgroNordVest 2018 er godt i gang

Av Marita Skeie,
  • Tips en venn om denne siden

Sjå stort biletarkiv frå dag to her.

 

Anders Felde (leiar i Sogn og Fjordane Bondelag) er møteleiar i dag også. 

 

Det er mange som er komt for å høyre på.

 

Fylkesordførar Jenny Følling.

 

Innleiing med Christophe Dürr. Han er bonde i Sveits, og driv økologisk. På garden har dei 60 mjølkekyr, 180 epletre, 20 dekar med graskar, 20 dekar med brokkoli, 20 dekar med blomkål, 40 dekar med mais og 20 dekar med kveite.

 

Dei frammøtte fekk også høve til å stille sprøsmål til Dürr, og det kom mange spørsmål. 

 

Mobiliseringsprosjekt for frukt og bær fekk 900 000 kroner frå Sparebanken Sogn og Fjordane. Frå venstre: Jenny Følling (Fylkesordførar), Anders Felde (leiar i Sogn og Fjordane Landbrukselskap), Ragnhild Helgheim (Sparebanken Sogn og Fjordane) og Sigurd Molvik (prosjektleiar).

 

No har me delt oss i grupper etter kva fagtema me ynskjer å delta på. Dei parallelle sesjonane held fram til 13:45, her ser de gjengen som deltek på mjølk ku/geit. 

 

Knut Foss (Azets) hadde innleing om neste generasjon rekneskapsføring. 

 

Korleis redusere klimagassar på din gard? Innleiing ved Kim Viggo Weiby, TINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere