Anders Felde (leiar i Sogn og Fjordane Bondelag) er møteleiar i dag også. 

 

Det er mange som er komt for å høyre på.

 

Fylkesordførar Jenny Følling.

 

Innleiing med Christophe Dürr. Han er bonde i Sveits, og driv økologisk. På garden har dei 60 mjølkekyr, 180 epletre, 20 dekar med graskar, 20 dekar med brokkoli, 20 dekar med blomkål, 40 dekar med mais og 20 dekar med kveite.

 

Dei frammøtte fekk også høve til å stille sprøsmål til Dürr, og det kom mange spørsmål. 

 

Mobiliseringsprosjekt for frukt og bær fekk 900 000 kroner frå Sparebanken Sogn og Fjordane. Frå venstre: Jenny Følling (Fylkesordførar), Anders Felde (leiar i Sogn og Fjordane Landbrukselskap), Ragnhild Helgheim (Sparebanken Sogn og Fjordane) og Sigurd Molvik (prosjektleiar).

 

No har me delt oss i grupper etter kva fagtema me ynskjer å delta på. Dei parallelle sesjonane held fram til 13:45, her ser de gjengen som deltek på mjølk ku/geit. 

 

Knut Foss (Azets) hadde innleing om neste generasjon rekneskapsføring. 

 

Korleis redusere klimagassar på din gard? Innleiing ved Kim Viggo Weiby, TINE.