Vi har gleda av å invitere deg til et nytt og spennande viltseminar på Quality Hotel i Florø 13. – 14. mars 2020. Viltseminaret er eit samarbeid mellom NJFF Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag og Norsk Hjortesenter. Det set fokus på aktuelle tema i høve forvaltning av hjort og småvilt. Målet er å skape ein aktuell møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Programmet kjem etterkvart på denne lenkja til Norsk Hjortesenter