PÅ ÅRSMØTE: Ein glad gjeng. 


På møtet vart mellom anna hjorteforvaltning teke opp. Dei ynskjer å senke arealkravet til lågaste nivå i Fjaler og Hyllestad. 

FOTO: Håkon Langeland. 

 

På møte var dei også innom tema som avlingsskade, og sjukepengar. Elles vart styre oppmoda om å arrangere Open Gard, noko dei la inn i arbeidsplanen sin. Dei la også inn møte med både ordførar og kommunestyret der. 

Anders Felde (leiar i Sogn og Fjordane Bondelag) kom frå fylkeslaget og orienterte om aktuelle saker. 

 

Val

HELD FRAM SOM LEIAR: Camilla Avedal Ulvik. 

 

Camilla Avedal Ulvik tok attval, det gjorde resten av styret også.