Bygger fjøs til 20 mjølkekyr

Publisert 06.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Utan Luster kommune si ekstra satsing på landbruket, ville nok vi ha tenkt oss om ein gong til seier Arne Rebni Øvreås som saman med familien byggjer ny lausdriftsfjøs til 20 mjølkekyr.

Sist veke fekk Øvreås besøk av generalsekretær i Norges Bondelag Sigrid Hjørnegård og fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Anders Felde.  Fjøsen til familien i Skjolden vert bygd som ombygging og tilbygg til eksisterande fjøs.  Familien har vald å bygge mjølkestall då den driftsforma dei har i dag med halvparten vestlandsfe og halvparten NRF høver til dette.  - Vestlandsfe og NRF skal gå i kvar sin del av lausdriftsfjøset, då dei har rimeleg ulike fysiske føresetnader seier Øvreås med eit smil.   Han og resten av familien ser fram til å få kome i ny fjøs til jul.  I tillegg til mjølkeproduksjon har også familien sau som beitar i Mørkridsdalen.  Å nytte utmarksressursane i fjellheimen er svært viktig for oss, så difor held vi også fram med sauehaldet.  - Så er det å håpe at jerven held seg unna og at politikarane ikkje set beitenæringa i heile Norge sjakk matt ved å endre inndelinga av dagens rovviltregionar seier ein svært tydeleg Øvreås.

Øvreås er også flink til å skryte av familien sin og av leiaren i lokallaget, Andreas Wollnick Wiese og familien hans som kjøpte seg gard i klyngetunet på Bolstad og kom flyttande til Skjolden.  - Da inspirerer og engasjerer å ha ein kreativ, arbeidssam og kakodrikkande bergensar som nabo, avsluttar Øvreås med eit smil.

Lokallagsleiar Andreas Wiese serverer kakao til reisefølgjet

Fylkesleiar Anders Felde er tydeleg på at det er slike fjøs i storleik 15 - 30 mjølkekyr vi treng meir av i fylket.  Skal vi få til det trengst det kreativitet, gode løysingar, svært god finansiering og pågangsmot.  Difor applauderer vi høgt satsinga til familien Øvreås i Skjolden.

Andreas W. Wiese, Sigrid Hjørnegård og Arne Rebni Øvreås utanfor den nye fjøskassen.

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

Våre samarbeidspartnere