Kjekke ungdommar frå Mo og Øyrane vidaregåande skule var med på turen.

 

Stor gjeng som fekk kome inn på Stortinget. Mange hadde aldri vore der før.

 

50 stykker var med på omvising på Stortinget. Her i vandrehallen. Takk for omvisinga Bjørn Lødemel.

 

I bakgarden til Landbrukets Hus før marsjen.

 

Tre generasjonar klar for marsj. 

 

Inger-Johanne Hafstad og Nils Magne Gjengedal. 

 

Fylkesleiar Anders Felde tok ansvar for slagorda. 

 

Sogn og Fjordane Bondelag laga liv i toget med både bjøller og flotte plakatar. 

 

Bjørn Rørtveit, leiar i Stryn Bondelag. 

 

Geir Støfring (Leiar i Jølster Bondelag) og Per Hilleren. 

 

Rundt 4000 bønder fylte gatene i Oslo.  

 

Statsråd Dale

 

Raudt kort til Landbruks- og Matministeren.

 

Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, hadde avslutningsappellen.

 

Kjetil Hilleren.