Sammen med kona Bente likar Bjarte livet godt som bonde. Dei har totalt sett så stor produksjon at dei kan vera bønder på heiltid begge to

 

Bjarte i hønsehuset. Han fortel at det er sjeldent to dagar som er like. 

 

Bjarte og kona Bente set inn 7500 høns. I løpet av innsette går det ut litt høns så akkurat no har dei  ca 7300. 

 

På toppen legg 97 % av hønene egg. No er hønene 53 veker, og ca 92 % legg egg. Det betyr at rundt  påske blir det ca 6700 egg pr dag.

 

Bjarte og kona føler dei gjer ein viktig jobb ved å produsent mat.